Uniunea europeana
Guvernul Romaniei
Fonduri structurale

Programul Operational Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013

"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

POS CCE/A3/O3.3.2/Apel nr. 2 /

Axa prioritara III ”Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” /

Operatiunea 3.2 “Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri”

Apel 2

Cod SMIS 46941


S.C. RADACINI AUTO STYLE SRL a inceput in data de 23 decembrie 2013, implementarea proiectului „APLICATII COMERT ELECTRONIC PIESE SCHIMB AUTO SI AUTOTURISME (B2C) SI APLICATII ON-LINE RAPORTARE PRODUCATOR CITROEN (B2B)”. Implementarea se va realiza intr-o perioada de 24 de luni, in urmatoarele locatii:

Sediul central administrativ Radacini Auto Style:

 1. B-dul Marasesti, nr. 131, Sector 4, Bucureşti

Puncte de lucru

 1. Bucureşti, Sector 4, B-dul Marasesti, nr. 131
 2. Bucuresti, Sector 6, Bl. Iuliu Maniu , nr. 246
 3. Constanta, Bl. Aurel Vlaicu, nr. 186B
 4. Braila, Str. Ramnicul Sarat, nr. 186
 5. Brasov, Calea Bucuresti, nr.124-126

Istoricul activităţii

Activitatile Radacini Auto Style sunt focalizate pe domeniu auto respectiv comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone ), service auto si vanzare de piese si accesorii auto.

 • Intre 2000 si 2008, Radacini Auto Style a fost unul din cei mai mari dealeri Daewoo (vanzare auto si service), ocupand constant locul 2 intre dealeri Daewoo din Romania;
 • Din 2004, Radacini Auto Style a intrat in reteaua de service "Bosch Car Service" extizand oferta de service auto si piese de schimb pentru mai multe marci auto si pentru o piata medie;
 • La inceputul anului 2011, Radacini Auto Style (www.citroen-radacini.ro) a semnat un contract pentru activitatile de vanzari autovehicule, service si piese de schimb.

Managementul Radacini Auto Style estimeaza ca in anii urmatori, in contextul prezentei finantari, fiecare din locatiile sale va putea deveni punct logistic de comert electronic de piese avand si dotarea tehnica si personal-resurse umane pregatite. Astfel

 • numarul de clienti "traditionali" (vanzare auto si service) va creste cu aproximativ 3% fata de business planul fara aceasta finantare;
 • vanzarea de piese auto se va dubla (crestere 200%) in fiecare din urmatori 3-5 ani post implementare.

Descrierea proiectului

Obiective

Obiectivul general este: castigarea de noi clienti prin implementarea de aplicatii IT&C de comert electronic cu piese, accesorii si autoturisme noi si rulate; precum si reducerea costurilor operationale prin optimizarea fluxurilor de raportare catre reprezentanta Citroen

Obiectivele specifice sunt:

 • Dezvoltarea rapida a vanzarilor de piese de schimb auto prin metode moderne de comert electronic cu piese de schimb auto utilizand la maxim tehnologia IT si cataloagele model-marci-motorizari dar si experienta Radacini Auto Style si transferul de know-how realizat de producatorul Citroen catre Radacini Auto Style. Estimam ca vanzarea de piese auto va creste semnificativ pe urmatorii 3-5 ani post implementare (strategia este sa se porneasca cu o marca auto si cu oferta Bosch Car Service, urmand ca ulterior sa se introduca noi marci auto);
 • Cresterea numarului de clienti "traditionali" (vanzare auto si service auto) cu aproximativ 3% fata de business planul fara aceasta finantare datorita si prin existenta portului de comert electronic de autoturisme atat noi cat si rulate (second-hand) care impreuna cu portalul de piese de schimb va creste vizibilitatea Radacini Auto Style: in 2016 ne asteptam sa apara primele vanzari complet electronice de masini rulate (second hand);in 2017 ne asteptam sa apara primele vanzari complet electronice de masini noi (masini mici);
 • Eficientizarea procesului de schimb de date electronice intre Radacini Auto Style si producatorul Citroen (focalizare pe raportare Business Process Indicators). Introducerea raportarilor on-line estimam ca va avea un impact de reducere la 1 zi-om locatie de la 3 zile om-luna pe locatie (vanzari auto, service si vanzari piese; economic si personal-salarizare) ;
 • Rulajul mai mare de piese de schimb prin comertul electronic va conduce la reducere si micsorarea stocurilor. Estimam un impact de 2-3% pe imobilizarile de stoc si 5%-10% pe stocuri fara miscare;
 • Castigarea de noi clienti, atat persoane fizice, cat si juridice (firme) si cresterea gradului de satisfactie si de fidelizare a clientilor pe domeniu auto in principal printr-un acces mai facil la informatie si posibilitatea de obtine multe informatii fara sa vizitezi neaparat o locatie fizica;
 • Mai buna intelegere a necesarului de piata si in consecinta strategii de marketing mai eficiente si oferte promotionale mai bine targetate pe baza analizei cerintelor specifice diverselor grupe de clienti.

Proiectul va genera o eficientizare a activitãtii Radacini Auto Style contribuind astfel la realizarea obiectivului general al POS CCE si anume cresterea productivitãtii întreprinderilor românesti, cu asigurarea principiilor dezvoltãrii durabile si reducerea decalajelor fatã de productivitatea la nivelul UE, astfel încât România sã atingã, pânã în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitatii UE” si, de asemenea proiectul, acopera obiective specifice prezentei operațiuni astfel:

 • "Dezvoltarea comerţului electronic şi încurajarea intrării IMM-urilor pe piaţa serviciilor şi vânzărilor on-line" - obiectivul principal al proiectului este comert electronic si se adreseaza direct acestui obiectiv specific al operatiuni 3.3.2.
 • "Optimizarea afacerilor companiilor utilizând mijloace specifice TIC" - ambele componente tehnice: sistem comert electronic si sistem de On-line Raportare se adreseaza direct acestui obiectiv specific al operatiuni 3.3.2.

Justificarea necesitatii proiectului

În principal, proiectul se coreleazã cu obiectivul general al POSCCE respectiv “cresterea productivitãtii întreprinderilor românesti, cu asigurarea principiilor dezvoltãrii durabile si reducerea decalajelor fatã de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România sã atingã, pânã în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitãtii Uniunii Europene”, deoarece, prin implementarea lui, se realizeazã o crestere a productivitãtii firmei Radacini Auto Style, prin cresterea numarului de clienti ca urmare a optimizãrii fluxului informational. În plus el se coreleazã cu obiectivele specifice prezentei operațiuni, respectiv "Dezvoltarea comerţului electronic şi încurajarea intrării IMM-urilor pe piaţa serviciilor şi vânzărilor on-line" și "Optimizarea afacerilor companiilor utilizând mijloace specifice TIC". Corelarea cu cele douã obiective este datã de faptul cã, proiectul vizeazã în primul rând comerțul electronic, și în al doilea rând vizeazã optimizarea afacerilor companiei prin automatizarea raportarii catre producatorul Citroen. De asemenea implementarea proiectului la Radacini Auto Style va genera o crestere a eficientei, care va conduce pe termen mediu la crestere economicã si crearea de noi locuri de muncã, cele 2 obiective majore ale strategiei Lisabona.

Al doilea aspect este cel legat de piata pieselor de schimb si accesoriilor auto, dar si de piata autoturismelor noi si rulate . In prezent în România sunt in circulatie in Romania peste 4 milioane de automobile, din care peste 2,5 milioane de masini au o vechime mai mare de 6 ani. Un calcul simplu arata ca vorbim de o piata de piese de schimb de aproximativ 15.000.000-20.000.000 Euro in urmatori ani (100 Euro pe masina).

Al treilea aspect este cel legat de optimizarea proceselor de raportare catre producatorii de autovehicule. In prezent sunt aproximativ 10 rapoarte lunare pentru care se "consuma" medie de 3 zile-om locatie (sau sediu central) – respectiv 1 an-om in 2015. Automatizarea, respectiv, obtinerea datelor automat din sistemele operationale ERP si CRM Vanzare Auto, transferarea automata cu o prelucrare minima manual in formatul dorit de Citroen si transmiterea automata catre sistemele Citroen, va elibera in proportie de peste 80% aceste resurse implicate in raportare.

În al patrulea rând proiectul va genera urmatoarele elemente de valoare adaugata:

 • Cresterea numarului de clienti mai ales pentru partea de piese de schimb si accesorii auto, dar si pentru vanzare de autoturisme noi si rulate
 • Scaderea timpului de efectuare a tranzactiilor pentru vanzarea de piese;
 • Scaderea timpului de raportare catre producatorul Citroen
 • Cresterea gradului de satisfactie a clientilor prin oferirea unor servicii prompte si rapide.
 • Cresterea numãrului de echipamente si de utilizatori IT&C

In cadrul acestui proiect, deoarece este esential pentru buna functionare a aplicatiilor de comert electronic piese si autoturisme, ne propunem sa implementam o baza de date unica de clienti intre cele doua sisteme operationale existente (ERP si CRM Vanzare Auto) si sa extindem sistemul CRM cu capabilitati de transmitere automata de mailuri de informare (promotii marketing).

Context

In urma experientei firmei Radacini Auto Style in domeniu auto (vanzare, service auto, piese) si a analizelor interne de piata din Romania si a tendintelor de pe pietele Europene si internationale am ajuns la concluzia ca:

 • vanzarea de piese de schimb prin e-commerce in Romania este inca intr-o faza incipienta;
 • datorita alinierii tendintelor si a maturizarii consumatorilor din Romania, vanzarea de piese schimb auto si autoturisme prin portaluri Web de e-commerce se va dezvolta in viitor.

In acest context, considerand ca este o oportunitate foarte mare de afaceri, managementul si actionari Radacini Auto Style au decis construirea unui portal (site web) performant si modern de comert electronic (e-commerce) pentru comercializarea de piese de schimb auto si autoturisme.

Rezultatele principale estimate Radacini Auto Style pentru site-ul de comert electronic sunt

 • deschiderea unui nou canal de vanzare care, probabil, pana in 2018-2020, va deveni principalul canal de vanzare piese de schimb auto
 • fidelizarea clientilor actuali
 • castigarea de noi clienti, atat persoane fizice, cat si juridice (firme)
 • creare de noi locuri de munca

In paralel, datorita oportunitati acestei finantari, managementul si actionari Radacini Auto Style au decis automatizarea raportarilor transmise la producatorul Citroen. Rezultatele principale estimate Radacini Auto Style pentru raportarea on-line

 • reducerea costurilor operationale
 • cresterea gradului de incredere la producatorul Citroen in datele furnizate

Potenţialii beneficiari ai proiectului

Grupul ţintă este reprezentat de angajati Radacini Auto Style, precum si de potentiali clienti pentru piese de schimb auto, accesorii auto, autoturisme noi si rulate. Prezentul proiect vine să ofere un suport informatic care are menirea să crească eficienţa afacerii prin folosirea tehnologiei informatiei pentru comert electronic si schimburi electronice de date. Ceea ce noi dorim prin aceast proiect este realizarea unui serviciu prompt, cât mai orientat către client care să genereze o crestere a cererii bazată pe rapiditatea serviciilor de vanzare si logistica livrare piese de schimb.

Concordanţa cu politicile Uniunii Europene si legislaţia naţională

Respectarea principiului “poluatorul plateste”

Prezentul proiect nu numai că nu poluează, dar acesta generează efecte benefice asupra mediului prin optimizarea stocurilor de piese de schimb şi în consecinţă reducerea pierderilor.
Din punct de vedere IT&C, în momentul în care echipamentele se vor uza ele vor fi duse la un centru de reciclare a deşeurilor.
De asemenea, pentru echipamentele tehnice taxa de timbru verde care se va plăti este o expresie a principiului poluatorul plăteşte.
Si nu in ultimul rand, din punct de vedere protectia mediului prin informarea usoara (Web) referitor la procesele de recuperare a deseurilor, prin acest proiect,Radacini Auto Style va aduce o contribuţie mică către o Românie mai curată.

Dezvoltarea durabilă

Dezvoltarea durabilă presupune satisfacerea necesităţilor în prezent, fără a pune în pericol capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisfice propriile necesităţi de dezvoltare. TIC este parte a dezvoltării durabile, prin promovarea tehnologiilor curate şi reducerea resurselor de consum.
Prin activităţile propuse proiectul contribuie la o utilizare eficientă a stocului de marfa şi evitarea de pierderi prin previzionarea şi controlul mai bun asupra stocului de marfa.
Activităţile acestui proiect promovează idei inovative, tehnologii curate IT&C, fără efecte nocive asupra mediului.

Egalitatea de sanse

Legislaţia în domeniul egalităţii de şanse garantează drepturi egale pentru cetăţeni, astfel încât să poată participa la viaţa economică şi socială fără discriminare pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilităţi, vârstă.
Principiul egalităţii de şanse va fi aplicat în toate etapele implementării proiectului.